• 03-32241963
 • sbernam@selangor.gov.my

Panduan Penggunaan

Pemohon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti arahan di dalam panduan ini sebelum meneruskan permohonan.

 1. Maklumat perlulah diisi sepenuhnya tanpa meninggalkan ruangan kosong.
 2. Pemohon mestilah Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap dan berumur 18 tahun ke atas.
 3. Sila pastikan jumlah bayaran mencukupi dan pengisian maklumat mengikut kaedah yang betul.
 4. Semua ruangan hendaklah WAJIB diisi.
 5. Pemohon hendaklah bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan sebelum meneruskan permohonan.
 6. Hanya carian persendirian sahaja dibenarkan.

Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam laman web portal ini, tiada jaminan, secara nyata atau tersirat diberikan oleh Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi, dan Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku. Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi,termasuk tanpa batasan,ganti rugi khas,tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya,sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun.

Pemohon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti arahan di dalam panduan ini sebelum meneruskan permohonan.

 1. Maklumat perlulah diisi sepenuhnya tanpa meninggalkan ruangan kosong.
 2. Pemohon mestilah Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap dan berumur 18 tahun ke atas.
 3. Semua ruangan hendaklah WAJIB diisi.
 4. Pemohon hendaklah bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan sebelum meneruskan permohonan.
 5. Hanya carian rasmi untuk kegunaan rasmi sahaja dibenarkan.

Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam laman web portal ini, tiada jaminan, secara nyata atau tersirat diberikan oleh Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi, dan Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku. Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi,termasuk tanpa batasan,ganti rugi khas,tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya,sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun.