• 03-32241963
 • sbernam@selangor.gov.my

CARIAN RASMI

 • Carian untuk memeriksa, mencatat atau 'extract' mana-mana daftar hakmilik, buku perserahan atau buku pembetulan atau apa-apa instrumen urusniaga atau permohonan yang disertakan kepada pendaftar.
 • Di tandatangani oleh Pendaftar
 • Seksyen 385 Kanun Tanah Negara
 • Bayaran permohonan RM 50
 • Boleh digunakan untuk tujuan rasmi seperti Permohonan Pusaka Kecil, Perbicaraan di Mahkamah, Permohonan Kebenaran Pindahmilik dan sebagainya

CARIAN PERSENDIRIAN

 • Carian untuk memeriksa, mencatat atau 'extract' mana-mana daftar hakmilik, buku perserahan atau buku pembetulan atau apa-apa instrumen urusniaga atau permohonan yang disertakan kepada pendaftar.
 • Tiada tandatangan Pendaftar
 • Seksyen 384 Kanun Tanah Negara
 • Bayaran Permohonan RM30
 • Digunakan untuk semakan maklumat hakmilik bagi tujuan peribadi dan bukan untuk kegunaan rasmi